Zadzwoń

42 307 09 20

Podstawy Outlook

Opis szkolenia:

Co musisz umieć:

Głównymi zagadnieniami które poznasz na szkoleniu będą:

Zagadnienia:

 • Co to jest Business Intelligence i Power BI Desktop
 • Analiza wielowymiarowa i pojęcia analizy danych
 • Importowanie danych do modelu ze skoroszytów programu Excel
 • Importowanie danych z baz danych (Access, SQL Server)
 • Importowanie danych do modelu z plików txt i csv
 • Importowanie danych do modelu z sieci WEB
 • Transformacja i dodawanie źródeł danych w Power Query
 • Tryby przechowywania danych (Import, Direct Query, Pobieranie na żywo)
 • Relacje, kardynalność, hierarchie
 • Składnia
 • Funkcje logiczne
 • Funkcje matematyczne i statystyczne
 • Funkcje iteracyjne (SUMX, AVERAGEX, FILTER)
 • Funkcje filtrów (ALL, ALLSELECTED, REMOVEFILTERS)
 • Funkcje daty i czasu
 • Funkcje analizy czasowej (Time Intelligence)
 • Funkcja CALCULATE
 • Zmienne
 • Tworzenie kolumn obliczeniowych
 • Tworzenie miar
 • Tworzenie KPI (Key Performance Indicators)
 • Tworzenie tabel obliczanych
 • Zwiększenie wydajności i rozwiązywanie problemów przy użyciu zmiennych
 • Tworzenie zaawansowanych obliczeń biznesowych (np. sumy/średnie kroczące, porównywanie okres do okresu, hierarchia rodzic-dziecko)
 • Parametr What-If
 • Funkcje zwracające tabele (CALENDAR,CALCULATETABLE, FILTER, SUMMARIZE)
 • Obliczenia z wykorzystaniem tabel obliczanych
 • Tabele podsumowań w modelu danyc
 • Tworzenie raportów przy użyciu dostępnych typów wizualizacji oraz wizualizacji niestandardowych
 • Efektywny proces przetwarzania, analizy i raportowania informacji
 • Dodawanie elementów wizualizacji do raportów
 • Formatowanie danych i raportu
 • Praca z danymi, wykresami i raportami
 • Tworzenie Dashboardów
 • Bezpieczeństwo danych na poziomie wiersza (Row-level security)
 • Wprowadzenie do usługi Power BI (publikowanie, udostępnianie raportów, elementy obszaru roboczego)

Podobne szkolenia:

FAQ wydarzenia

Przykładowe pytanie

lorem lorem lorem lorem lorem lorem lorem lorem lorem lorem lorem lorem